Schedule a Demo

Request a Quote

Schedule a Demo

Darwinbox Sense

ให้ AI ของเราสร้าง
วิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่งให้กับคุณ

ให้วิสัยทัศน์ของคุณขับเคลื่อนองค์กร ในขณะที่เทคโนโลยี AI ของเราจะเป็นผู้ช่วยสนับสนุนอันชาญฉลาดเพื่อช่วยคุณปลดล็อกความเป็นไปได้ทุกรูปแบบนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กรที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้ ด้วยการคาดการณ์ ข้อมูลเชิงลึก ประสบการณ์ ประสิทธิภาพ และการจัดการผู้ทาเลนท์ใหม่ๆ โดยมีทักษะเป็นหัวใจสำคัญ

Chaitanya Peddi DarwinBox

ในโลกยุคปัจจุบันเทคโนโลยี AI ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ในวงการ HR เองก็ไม่ต่างกัน ที่ Darwinbox เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณปลดล็อกการทำงานของ HR ให้เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านนวัตกรรมใน AI บนแพลตฟอร์มของเรา

Chaitanya Peddi

ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์บริษัท Darwinbox

Chaitanya Peddi DarwinBox
ประโยชน์จาก Sense
Decison Making icon

เปลี่ยนแปลง
การจัดการทาเลนท์

Insights icon

การใช้งานในบริบท
ที่ชาญฉลาด

Time to action icon

นิยามใหม่
แห่งประสิทธิภาพ

Employee Experience icon

ยกระดับ
ประสบการณ์ของพนักงาน

Integration with AI

A.I. จะยังคงอยู่ไปอีกนาน

คำถามคือ… คุณพร้อมจะเริ่มใช้งานเทคโนโลยีนี้เมื่อใด?

84%

ขององค์กรขนาดใหญ๋เชื่อว่าเทคโนโลยี AI สามารถช่วยให้พวกเขาก้าวเป็นผู้นำในธุรกิจได้

65%

ของ HR ที่เคยใช้งาน AI กล่าวว่า เทคโนโลยีนี้ไม่ทำให้พวกเข้าเป็นกังวลแต่อย่างใด

14 ชั่วโมง

โดยประมาณที่ทีม HR สามารถประหยัดเวลาในการทำงาน ลงได้ต่อสัปดาห์ด้วยการช่วยเหลือของ AI

SKILLS GRAPH

เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการทาเลนท์ของคุณ

ยกระดับศักยภาพการทำงานให้กับพนักงานของคุณ ส่งเสริมวัฒนธรรมการเติบโต และขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางธุรกิจด้วยการจัดการผู้มีความสามารถโดยขับเคลื่อนด้วย AI จาก Darwinbox Sense

ยกระดับศักยภาพการทำงานให้กับพนักงานของคุณ ส่งเสริมวัฒนธรรมการเติบโต และขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางธุรกิจด้วยการจัดการผู้มีความสามารถโดยขับเคลื่อนด้วย AI จาก Darwinbox Sense

คลังทักษะงาน กว่า 38K รายการในกว่า 49 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่พร้อมให้คุณเลือกใช้งาน เพื่อวิเคราะห์ และปิดช่องว่างทางด้านทักษะการทำงาน

คัดสรรพนักงานคุณภาพด้วยการให้คะแนนแบบ Stack ranking ช่วยให้การสัมภาษณ์งานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยเทคโนโลยี AI ผ่าน บอทผู้สมัครงาน

บริหารจัดการทาเลนท์ของคุณ ตั้งแต่การค้นหา จับคู่ทักษะความสามารถกับงาน การประเมินและให้ค่าตอบแทนในการทำงานด้วยการเปรียบเทียบอย่างเป็นธรรม ด้วยการใช้งาน AI เพื่อการวางแผน และให้คำแนะนำอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เสริมสร้างการเรียนรู้แบบรายบุคคล ด้วยการแนะนำจากระบบ ผ่านการวิเคราะห์ช่องว่าทางด้านทักษะการทำงานด้วยกระประมวลผลโดยเทคโนโลยี AI

AI-POWERED ANALYTICS

การใช้งานในบริบทที่ชาญฉลาด

ไว้วางใจใน Darwinbox Sense ว่าเราเป็นมากกว่าข้อมูล สัมผัสประสบการณ์การการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงลึก ที่จะช่วยให้การวางแผนการดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของคุณเป็นไปได้อย่างประสบผลสำเร็จ

Predictive Analytics

ไว้วางใจใน Darwinbox Sense ว่าเราเป็นมากกว่าข้อมูล สัมผัสประสบการณ์การการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงลึก ที่จะช่วยให้การวางแผนการดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของคุณเป็นไปได้อย่างประสบผลสำเร็จ

คาดการณ์ตัวชี้วัด และวิเคราะห์ความเสี่ยง

กระตุ้นเตือนการดำเนินการรายบุคคล

การจัดกลุ่มเพื่อระบุกลุ่มพนักงานที่สำคัญ

สรุปรายงานเพื่อง่ายต่อการใช้งาน

AI THAT POWERS YOU

นิยามใหม่แห่งประสิทธิภาพ

การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบันห่างไกลจากการทำงาน ‘อย่างรวดเร็ว’ ขึ้นไปทุกที กลับกลายเป็นเข้าใกล้คำว่า ‘การทำสิ่นที่ถูกต้องได้เป็นอย่างดี’ และนี่คือนิยายใหม่ของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้งานเทคโนโลยี AI จะช่วยให้คุณสร้างคุณค่ให้กับการทำงาน และผลลัพธ์ในงานของคุณได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจโดยรวม

Optical Character Recognition

การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบันห่างไกลจากการทำงาน ‘อย่างรวดเร็ว’ ขึ้นไปทุกที กลับกลายเป็นเข้าใกล้คำว่า ‘การทำสิ่นที่ถูกต้องได้เป็นอย่างดี’ และนี่คือนิยายใหม่ของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้งานเทคโนโลยี AI จะช่วยให้คุณสร้างคุณค่ให้กับการทำงาน และผลลัพธ์ในงานของคุณได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจโดยรวม

ช่วยสร้างเนื้อหาขอบเขตการทำงานบน JDs เพื่อช่วยในการสื่อสารกับพนักงาน และผู้สมัครงาน

ฝึกสอนการสัมภาษณ์งานแบบรายบุคคล

ระบบจดจำใบหน้าที่สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวได้

เทคโนโลยี OCR เพื่อการอ่านเอกสาร

PERSONALIZATION AT SCALE

ยกระดับประสบการณ์ของพนักงาน

ให้เราเปลี่ยนแปลงการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรของคุณด้วยการเชื่อมต่อและใช้งานเทคโนโลยี AI ในขั้นตอน และกระบวนการทำงาน ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ความต้องการ ปรับเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล และเสริมสร้างศักยภาพการทำงานภายในทีมของคุณให้บรรลุผลสำเร็จมากกว่าที่เคย

Voice Bot

ให้เราเปลี่ยนแปลงการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรของคุณด้วยการเชื่อมต่อและใช้งานเทคโนโลยี AI ในขั้นตอน และกระบวนการทำงาน ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ความต้องการ ปรับเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล และเสริมสร้างศักยภาพการทำงานภายในทีมของคุณให้บรรลุผลสำเร็จมากกว่าที่เคย

พร้อมใช้งานแชทบอทเพื่อการจัดการแบบสอบถาม และการให้บริการ

การใช้งานด้วยเสียงเพื่อให้พนักงานสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ใช้เทคโนโลยี AI ช่วยเหลือในทุกช่องทางการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น MS Teams, WhatsApp, Slack ฯลฯ

OTHER INNOVATIONS

เทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับ
โลกแห่งการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป

DarwinBox App screen
Whatsapp Integration icon

ระบบ HRMS บน Whatsapp

Darwinbox นำเสนอการใช้งานระบบ HCM ซึ่งเชื่อมต่อกับ Whatsapp เพื่อธุรกิจเป็นรายแรก

Mobile HRMS icon

ระบบ HRMS บนมือถือ

ปฏิวัติการใช้งานระบบ HRMS ให้ทั้งพนักงาน และผู้บริหารสามารถใช้งานระบบได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ

Resources

รู้รอบไปกับ Darwin

Report icon

รายงาน

Evolution Of People Analytics In 2021 And Beyond

180+ HR leaders from 140+ organisations on how they are reimagining their HR tech portfolios – their priorities, focus areas, and key decision drivers.

Blog icon small

บทความ

Say Hello to Darwin - HR Voicebot At Work

Zero UI or touchless interface is the future of technology. Imagine a world where gestures and voice could help us connect to machines.

Blog icon small

บทความ

Voice: The New Frontier - By Kavi Arasu

Voice-based technology is coming of age. More and more users across geographies are getting more comfortable interacting with technology via Voice.

Blog icon small

บทความ

Technical Details Of OCR Implementation

This post takes you through the OCR flow in simple language and with images for reference, including code snippets for the technically inclined.

Blog icon small

บทความ

Chatbots in HR Tech - The Best Is Yet To Come

We’ve observed that most feel a chatbot is the pinnacle of technical maturity but is it really so? Read more to find out.

Template icon

เทมเพลท

The Only HRMS RFP Template That You’ll Ever Need

An exhaustive list of 1000+ features across 10+ modules along with the right InfoSec & A.I. checklist to help you choose your next HR technology.

ปลดล็อคการใช้งานเทคโนโลยี AI เพื่อพนักงานในองค์กรของคุณ

ชมการทำงานของระบบ

Scroll to Top