Schedule a Demo

Request a Quote

Schedule a Demo

Optical Character Recognition DarwinBox

OPTICAL CHARACTER RECOGNITION

บอกลาการนำเข้าขอมูลแบบเชื่องช้าตลอดกาล

ปล่อยให้งานง่ายๆ เป็นหน้าที่ของเทคโนโลยีในการจัดการ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่สำคัญได้

Chaitanya Peddi DarwinBox

ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างภาระงานให้กับพนักงานของคุณโดยการให้พวกเข้าต้องป้อนข้อมูลมากมาย เมื่อคุณสามารถสร้างเอกสารมาตรฐานเพื่อให้พวกเข้าสามารถอัพโหลดข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นขั้นต้อนการเบิกค่าใช้จ่าย หรือแม้กระทั่งการป้อนข้อมูลสำหรับพนักงานเข้าใหม่ พวกเข้าก็สามารถทำงานผ่านขั้นตอนเหล่านั้นได้โดยอัตโนมัติ

Chaitanya Peddi

ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์บริษัท Darwinbox

Chaitanya Peddi DarwinBox
ประโยชน์จาก OCR
Expense Report icon
70%

ของเวลาในการดำเนินการจัดทำรายงาน ถูกลดลง

Onboarding icon
30%

ของเวลาในการดำเนินการเข้างานพนักงาน ถูกลดลง

Cloud Documents icon
100%

ของเอกสารถูกจัดเก็บ
บนคลาวด์

Optical Character Recognition icon

ระบบ OCR จาก Darwinbox

ถูกสร้างขึ้นบนเทคโนโลยีการอ่าน และจดจำอัตลักษณ์ที่ล้ำสมัยบนระบบ Darwinbox เพื่อเพิ่มความสมบูรณืแบบในการใช้งาน

ขับเคลื่อนโดย Tesseract 4.0 ควบคู่ไปกับ Open CV และ TensorFlow

สร้างกรอบการทำงานที่รองรับมากกว่า 116 ภาษาทั่วโลก

มีการสร้าง In-built support สำหรับ TensorFlow เพื่อช่วยลดระยะเวลาการใช้งาน

ทั้งยังมีการสร้างตัวรับกรอกข้อมูลขึ้นเองเพื่อความแม่นยำในการรับข้อมูลที่มากขึ้น

เทคโนโลยีนี้ทำงานอย่างไร

ขั้นตอนที่ 1

เปิดหน้าฟีเจอร์เพื่อใช้ในการอัพโหลด หรือสแกนเอกสารบนแอพพลิเคชั่นเพื่อนเริ่มใช้งานตามขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 2

ถ่ายรูปเอกสารใบเสร็จรับเงิน หรืออัพโหลดรูปภาพที่มีอยู่แล้วขึ้นบนระบบ ที่รองรับไฟล์ได้หลายรูปแบบ

ขั้นตอนที่ 3

ใช้เทคโนโลยี OCR ในการตรวจสอบ และเติมข้อมูลลงในช่องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มค่าใช้จ่าย

Reimbursment screen

OCR USE-CASES

เทคโนโลยีที่พร้อมสำหรับการใช้งาน
ให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายดาย และรวดเร็วยิ่งขึ้น

TRAVEL AND EXPENSE

ให้ความล่าช้าในการตรวจสอบเอกสารใบเสร็จหมดไปด้วยการนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติในรายการค่าใช้จ่าย

Travel Expense Reimbursment
Onboarding Documents Scan
ONBOARDING

สร้างความประทับใจแรกที่ลืมไม่ลงให้กับพนักงานใหม่ของคุณด้วยกระบวนการเข้างานใหม่ที่รวดเร็ว

OTHER INNOVATIONS

เทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับ
โลกแห่งการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป

DarwinBox App screen
Mobile HRMS icon

ระบบ HRMS บนมือถือ

เพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานของคุณด้วยระบบ HRMS บนมือถือ

Integration icon

การใช้งาน AI ในระบบ HRMS

เพิ่มศักยภาพในการทำงานในทุกขั้นตอนโดยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้งานเพื่อพนักงานของคุณ

Resources

รู้รอบไปกับ Darwin

Blog icon

บทความ

Technical Details Of OCR Implementation On Darwinbox

This post takes you through the OCR flow in simple language and with images for reference, including code snippets for the technically inclined.

Blog icon

บทความ

50 + Key HRMS Features That You Should Know Of

OCR is just part of an exhaustive list of elements of a modern, digitised employee experience that has come to be expected from forward-thinking organisations.

Case Study icon

กรณีศึกษา

Ujjivan Bank Becomes #3 Great Place To Work

How Ujjivan Bank digitally transformed HR for 17,000+ distributed employees and drove higher employee satisfaction with Darwinbox.

Case Study icon

กรณีศึกษา

Kotak Life Insurance Brought HR To The Palm Of Employees

Kotak Life improved engagement, productivity, and overall employee experience for 16,000+ employees with Darwinbox in just 3 months.

Case Study icon

กรณีศึกษา

Strides Shasun Moves From On-Premise To Cloud HRMS

Strides achieved 89% system adoption and 65% spike in adoption rates in just 3 months with Darwinbox across their 8,000+ diverse workforce.

Blog icon

บทความ

Advanced Time and Attendance Management Features

With remote working being the norm, it’s important to leverage the advanced tech of facial recognition to ensure employees’ safe return to work.

ปลดล็อคการใช้งานเทคโนโลยี AI เพื่อพนักงานในองค์กรของคุณ

ชมการทำงานของระบบ

Scroll to Top