Schedule a Demo

Request a Quote

Schedule a Demo

Skills

เชื่อมต่อ Skills Framework ที่จะช่วยคุณ เตรียมความพร้อมสู่อนาคตขององค์กร

ออกแบบเฟรมเวิร์คทาเลนท์สำหรับองค์กรของคุณที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้าได้กับทุกความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังช่วยให้คุณสามารถดึงดูด พัฒนา และรักษาทาเลนท์ลำดับต้นๆไว้กับองค์กรอีกด้วย

DARWINBOX ADVANTAGE

In A Connected Universe,
Anything Is Possible.

กราฟทักษะการทำงานจากเทคโนโลยี AI

Ontology ที่สร้างขึ้นบน Graph DB ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเรียนรู้ (Machine Learning) และ NLP เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างทักษะความสามารถ และความห่างไกลของลำดับตำแหน่งภายในองค์กร

Hyper-Contextualized

องค์กรสามารถกำหนด และปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างทักษะงานกับตำแหน่งงาน ทั้งยังสามารถเพิ่ม แก้ไข และกำหนดระดับทักษะงาน รวมไปถึงการเชื่อมโยงทักษะเหล่านั้นเข้ากับตำแหน่ง และหน้าที่การทำงานได้อีกด้วย

ขจัดความเฉื่อยในการเริ่มใช้งาน

ด้วยฐานข้อมูลทักษะที่พร้อมใช้งานครอบคลุมทักษะถึงกว่า34,000 รายการใน 38 ธุรกิจ พร้อมความครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งาน โดยอ้างอิงจาก O*NET, ทักษะในอนาคตของสิงคโปร์, ESCO และ SFIA-7 ซึ่งช่วยให้องค์กรต่างๆ เริ่มต้นพัฒนาพนักงานของพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว

ดีขึ้นตามลำดับการใช้งาน

สร้างกรอบการทำงานของทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้ ทั้งยังสามารถให้ข้อคิดเห็นบนระบบเพื่อปรับบริบทเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น Skill Suite จาก Darwinbox ยังสามารถให้คำแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับทักษะการทำงานที่ความมีในแต่ละตำแหน่งงานอีกด้วย

ขอรับใบเสนอราคา

ชมการทำงานของระบบ

จับคู่งาน กับพนักงาน

จับคู่พนักงาน กับบุคคล

จับคู่พนักงาน กับงาน

จับคู่งาน กับผู้สมัคร

ประวัติ ความสามารถ

ประวัติทักษะ

การศึกษา

ประสบการณ์

ระดับค่าตอบแทน

Trainings

รายละเอียดภาษา และการโยกย้าย

แหล่งที่มา: ตำแหน่งงาน, ค่าตอบแทน และสวัสดิการ, แผนเส้นทางอาชีพ และแผนพัฒนาตนเอง, ผลประเมินการทำงาน, การโยกย้ายตำแหน่งงานภายในองค์กร

แผนการพัฒนา และเกณฑ์เปรียบเทียบ

เข้าถึงการใช้งานคลังทักษะความสามารถเพื่อเปรียบเทียบทักษะความสามารถที่มีอยู่ของทาเลนท์ พร้องวางแผนเพื่อการลงทุนในการพัฒนาทักษะของทาเลนท์เหล่านั้นเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาองค์กรในอนาคต

เข้าถึงทุกความต้องการของทาเลนท์ ผ่านประวัติที่ครอบคลุมทุกข้อมูลของ

ระบุช่องว่างทางด้านทักษะการทำงานโดย การเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่สามารถ ระบุประเภทธุรกิจ และสถานที่ทำงานได้

เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการทาเลนท์โดยวางแผนการสร้าง ยืม หรือซื้อตัว เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของทาเลนท์

ค้นพบ และเลือกสรร

ไมว่าจะเป็นการจับคู่ทาเลนท์กับทานเลนท์ ทาเลนท์กับงาน หรืองานกับทาเลนท์ Talent Suite จาก Darwinbox ก็สามารถช่วยคุณได้ให้คุณสามารถจับคู่ที่ดีที่สุดผ่านทักษะการทำงานที่เป็นข้อมูลระบุในแต่ละตำแหน่งงาน

ให้กระบวนการจ้างงานของคุณรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นด้วยการใช้งาน Stack Ranking

ใช้งานการแนะนำทักษะการทำงาน, ประสบการณ์, การศึกษา และคุณสมบัติอื่นๆจากระบบได้ เพียงเพิ่มโรลบนประวัติ

การเพิ่มฐานข้อมูลผู้สมัครและ จัดทำ แคมเปญสมัครงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

ค้นพบทาเลนท์ในองค์กรของคุณได้ง่ายขึ้น ด้วยการใช้งานการค้นหาทาเลนท์ Org-Talent Search

การดูแล และพัฒนา

สนับสนุนทาเลนท์ในเชิงรุกเพื่อเรียนรู้ และให้โอกาสที่เหมาะสม จัดการการเรียนรู้ใหม่ให้พนักงานในวงกว้างเพื่อสร้างทักษะการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

แนะนำเส้นทางเติยโตในอาชีพให้กับ พนักงานตามความสนใจในการทำงาน และประวัติทักษะการทำงาน

แนะนำเส้นทางการเรียนรู้สำหรับพนักงานเพื่อ ปิดช่องว่าความสามารถในการทำงาน สำหรับ ตำแหน่งปัจจุบัน และตำแหน่งที่วางแผนไว้ในอนาคต

สร้างกรอบการเปรียบเทียบทักษะการทำงาน ภายในทีม โดยการระบุตัวทาเลนท์บนพื้นฐาน ของประวัติทักษะการทำงาน แทนการพิจารณา เพียงแค่ประวัติการทำงาน และประสบการ์การทำงาน

จัดทำแผนทดแทนพนักงานกลุ่มผู้นำ,​ระบุ คลังทาเลนท์, สร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม และติดตามผลความคืบหน้า

การปรับใช้ และนำมาใช้ใหม่

สร้างกรอบการทำงานที่ช่วยให้ทาเลนท์ของคุณมองเห็น โอกาสในการทำงาน และการพัฒนาต่อยอดภายในองค์กร เพื่อเก็บรักษาทาเลนท์ไว้กับองค์กรให้นานยิ่งขึ้น

เชื่อมโยงโอกาสการทำงานภายในองค์กร กับทาเลนท์ผ่านการจับคู่ประวัติทักษะการทำงาน กับตำแหน่งงาน

กรอบการทำงานแบบเปิด เพื่อช่วยแนะนำ ตำแหน่งงานใหม่ๆในองค์ให้กับพนักงาน ตามฐานทักษะความสามารถของพนักงาน

เพิ่มรายชื่อพนักงานไม่ประจำใหม่ๆ รวมถึงโปรเจ็คงานบนตลาดทาเลนท์

ข้อมูลเชิงลึก และการนำไปใช้

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวในทุกความสำเร็จในการพัฒนา กษะการทำงานของพนักงาน องคุณ พัฒนาการของทาเลนท์ และอีกมากมาย!

แสดงข้อมูลผ่านแดชบอร์ดด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูล และแนะนำแผนการดำเนินงานขั้น ถัดไปด้วย เทคโนโลยีAI

ติดตามความคืบหน้าในการสร้างทักษะการทำงาน ทักษะที่ยังอยู่ในกระบวนการพัฒนา และทักษะที่ยังขาดการพัฒนาอยู่ พร้อมส่งการแจ้งเตือนการดำเนินการให้กับพนักงาน

เข้าใจค่าเฉลี่ยของทักษะ, PDP, IDP และ ตัวชี้วัดความสำเร็จของความสามารถ รวมไปถึง อัตราการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ มีความเสี่ยงในการดำเนินการตามความเหมาะสม

แผนการพัฒนา และเกณฑ์เปรียบเทียบ

เข้าใจทักษะงานอย่างแท้จริง เพื่อจัดทำแผนการสร้าง ซื้อ หรือยืมใช้งานทาเลน์

ค้นพบ และเลือกสรร

ค้นหา และจับคู่ทักษะงานกับทาเลนท์ที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละตำแหน่งงาน

การดูแล และพัฒนา

พัฒนาทักษะการทำงานใหม่ๆเพื่อเร่งการเรียนรู้ของทาเลนท์อย่างต่อเนื่อง

การปรับใช้ และนำมาใช้ใหม่

สร้างโอกาสในการทำงานสำหรับการโยกย้ายที่เหมาะสมของทาเลนท์ของคุณ

Resources

รู้รอบไปกับ Darwin

Product Video icon

คำรับรองจากลูกค้า

Darwinbox emerged as a Single source of truth for More Retail

See how a retail chain with a distributed workforce of 18k+employeess across 300+ locations have adopted Darwinbox as a single source of truth for all employee-related data.

Product Video icon

คำรับรองจากลูกค้า

Straive - Unlocked the Value of HR Data With Darwinbox

With a geographically distributed workforce, Straive partnered with Darwinbox for being globally compliant out-of-the-box and unify employee data across disparate systems.

สัมมนาออนไลน์

Tech-Empowered Workforce: In Search of Tomorrow's Workplace

In this virtual roundtable, organized by Darwinbox and ETCIO.com, learn how technology leaders can strategize their people and workplace experiences with the power of technology.

Case Study icon

กรณีศึกษา

Kotak Life brought ‘HR on the Palm’ of every employee

Read how Kotak Life Insurance achieved 100% mobile-enabled ESS, a fully integrated hire-to-retire lifecycle, and a central source of data and reporting.

Case Study icon

กรณีศึกษา

Adani ensured Seamless Data Flow & Experience

Read how integrations of internal systems resulted in effort efficiency and data accuracy through a seamless flow of information.

Blog icon small

บทความ

5 Benefits of Integrating LMS and HR Software

Read how integrating an online learning platform with HR software can bring gamification to learning,  which can make training more exciting and engaging for the distributed workforce.

ระบบองค์กรที่ดีที่สุด
ถูกสร้างขึ้นโดย Darwinbox

ชมการทำงานของระบบ

Scroll to Top