Schedule a Demo

Request a Quote

Schedule a Demo

Compensation Management

โปรแกรม
ค่าตอบแทนองค์กร
ที่เท่าเทียม
และชาญฉลาด

ปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานด้วยโปรแกรมค่าตอบแทนที่น่าดึงดูดและปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับพนักงานยุคใหม่

Darwinbox เป็นระบบ Cloud HCM Suites สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ 1,000+ เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในเขต APAC ในปี 2023

ดาวน์โหลดเอกสารจาก Gartner

องค์กรชั้นนำทั่วทุกภาคส่วน วางแผนได้ดีขึ้น ด้วยการใช้งานระบบจาก Darwinbox

ลดความซับซ้อน
ของการมอบค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานในทุกส่วน

100%

configurable platform to cater to complex structures and policies

SLA icon

90%

Extraordinarily efficient, reducing the processing time

Time to action icon

Key highlights

เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์บน
ระบบเต็มรูปแบบจาก Darwinbox

โมดูล Compensation Planning จาห Darwinbox มอบฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย เพื่อการใช้งาน และส่งต่อข้อมูลอย่างราบรื่น, การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน และการกำหนดค่าการทำงานของระบบ รวมไปถึง

การจัดการ เงินเดือน

การจัดการดูแลเงินเดือนแบบตามรอบ และบบนอกรอบ ทั้งยังดูแลกระบวนการเลื่อนตำแหน่ง และปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับนโยบาย และงบประมาณของบริษัท

การจัดการ ค่าตอบแทน

การออกแบบ การจำลอง และการเปิดตัวแผนโบนัส รวมไปถึงการสื่อสารแผนสร้างแรงจูงใจเพื่อผลตอบแทนระยะยาว (LTI) ทั้งแบบหุ้น และหรือ แบบเงินสด

การวิเคราะห์

เข้าถงข้อมูลเงลึกเกี่ยวกับการมอบค่าตอบแทนด้วยรายงานกว่า 40 ฉบับในคลัง ที่รวบรวมข้อมูลในทุกมิติกว่า 4,000รายการ เพื่อการสร้างรายงานสำหรับ HR

การจัดการ การจ่ายการลงทุน

เชื่อมต่อกับข้อมูลในตลาดทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้สามารถตัดสินใจเรื่องค่าตอบแทนได้อย่างชาญฉลาด และเท่าเทียมกัน

สนับสนุน DE&I

ด้วยการวิเคราะห์และให้คำแนะนำอย่างละเอียดโดยเน้นไปที่การแก้ไขช่องว่างในการจ่ายเงินและช่วยเหลือเรื่องความเท่าเทียมในการได้รับค่าตอบแทนที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

รายงาน รางวัลรวม

รายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับค่าจ้าง สวัสดิการ และแพ็คเกจรางวัลของพนักงาน

เชื่อมต่อกับ มาร์เก็ตเพลส

เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับมาร์เก็ตเพลสชื่อดัง อาทิ XOXODay และ Sodexo เพื่อแลกของรางวัล

ขอรับใบเสนอราคา

ชมการทำงานของระบบ

วางแผนการให้ค่าตอบแทน อย่างง่ายดายด้วย

Compensation Modelling

ปรับปรุงการวางแผนการให้รางวัลด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมซึ่งมีระบบวิเคราะห์ในตัว ที่จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างชาญฉลาดและเท่าเทียมกันมากขึ้น

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
 • การวิเคราะห์งบประมาณแบบพร้อมใช้งาน
 • ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้า

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • ใช้งานข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานเงินเดือนในตลาดแจจุบัน
 • การจับคู่อย่างรวดเร็ว
 • การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • การตรวจติดตามมากจ่ายส่วนหุ้น
 • การแจ้งเตือนคำแนะนำ

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • โมดูลการสร้างจดหมายเสนองาน
 • จดหมายค่าตอบแทนการทำงาน

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แดชบอร์ดแสดงผลแบบเรียลไทม์ ที่นำเสนอทุกข้อมูลที่ HR ต้องการ

การจัดการค่าเงิน และภาษาที่หลากหลาย

เส้นทางการตรวจสอบกระบวนการ

วางแผลค่าตอบแทน เซลล์ (SIP)

รวบรวม และสรุปตัวสร้างแรงจูงใจในการขาย รวมไปถึงข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการขายที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วและครอบคลุม

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
 • กำหนดขั้นตอนการทำงานที่หลากหลายได้ด้วยตนเอง

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • การจำลองตัวพนักงานเพื่อคาดการณ์ค่าใช้จ่ยต่อพนักงานหนึ่งคน

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • ช่วยในการตั้งเป้าหมายที่มีข้อมูลสำรอง

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รายงานข้อมูลวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

ปรับขนาดได้ตามต้องการ

เส้นทางการตรวจสอบกระบวนการ

เชื่อมต่อกับระบบ CRM ที่ดีที่สุด

ฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณวางแผนได้ดียิ่งขึ้น

ให้พนักงานของคุณช่วยเหลือตัวเอง ได้ผ่านการใช้งานระบบ Darwinbox

ชมการทำงานของระบบ

Scroll to Top