Schedule a Demo

Request a Quote

Schedule a Demo

ANALYTICS & REPORTING

จากข้อมูลที่ยุ่งเหยิง
สู่รายงาน
ที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ใช้งาน

สำรวจข้อมูลบุคลากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ค้นหา และแสดงผลข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร เพื่อให้คุณสามารถระบุความเสี่ยง ค้นพบแนวโน้ม และโอกาสอย่างชัดเจนในเชิงธุรกิจ

Darwinbox เป็นระบบ Cloud HCM Suites สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ 1,000+ เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในเขต APAC ในปี 2023

ดาวน์โหลดเอกสารจาก Gartner

POWER OF HCM ANALYTICS

ขุมพลังแห่งการวิเคราะห์ และรายงานผล ในที่เดียว
seamless integration icon
seamless integration icon

รวบรวมข้อมูล

รวบรวมข้อมูลที่ต้องการจากหลากหลายแหล่งข้อมูลเพื่อเชื่อต่อและสร้งข้อมูลที่ทรงพลังและครบถ้วนในที่เดียว

Time to action icon
Time to action icon

การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก

ช่วยให้หัวหน้างานของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการสรุปผลข้อมูลเชิงลึก

Automation icon
Automation icon

สร้างความเปลี่ยนแปลง

สร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรด้วย Smart Nudes จากระบบของเรา

มั่นใจในความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล

ปรับแต่งการเข้าถึงและควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการระบุตัวผู้ใช้งาน

Contactless icon
Contactless icon

ป้องกันความเสี่ยง

เทคโนโลยี AI สามารถบอกแนวโน้ม และช่วยคุณประเมินความเสี่ยง รวมถึงโอกาสที่สามารถเกิดขึ้นได้อีกด้วย

According to a recent survey on the State of People Analytics in Asian Organizations, it was found that companies that leveraged advanced People Analytics achieved…

Profitability icon

65%

ผลประกอบการทางธุรกิจ เพิ่มสูงขึ้น
Customer value icon

64%

สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า
Productivity icon

63%

กระตุ้นการเติบโต
ทางธุรกิจ

 อ่านรายงานฉบับเต็ม

 อ่านรายงานฉบับเต็ม

Profitability icon

65%

ผลประกอบการทางธุรกิจ
เพิ่มสูงขึ้น
Customer value icon

64%

สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า
Productivity icon

63%

กระตุ้นการเติบโต
ทางธุรกิจ

Darwinbox ไม่เพียงแต่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบอื่นๆที่ใช้ภายในองค์กรของเราได้อย่างง่ายดายเท่านั้น แต่แดชบอร์ด UI ที่ใช้งานง่าย และ BI แบบเฉพาะตัว ยังสามารถช่วยในการประเมินผลงานพนักงานแบบเชื่อมต่อไปกับการวางแผนสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ไปจนถึงกระบวนการรับรู้การปฏิบัติงานและให้รางวัลแก่พนักงานอีกด้วย

quotation icon blue small
Sharad Dhakkate

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

quotation icon blue small

Darwinbox ไม่เพียงแต่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบอื่นๆที่ใช้ภายในองค์กรของเราได้อย่างง่ายดายเท่านั้น แต่แดชบอร์ด UI ที่ใช้งานง่าย และ BI แบบเฉพาะตัว ยังสามารถช่วยในการประเมินผลงานพนักงานแบบเชื่อมต่อไปกับการวางแผนสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ไปจนถึงกระบวนการรับรู้การปฏิบัติงานและให้รางวัลแก่พนักงานอีกด้วย

Sharad Dhakkate

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลของคุณบนระบบเดียว
สร้างรายงาน
ทำได้ด้วยตัวเองเพียงลัดนิ้วมือ

ช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถทำงานวิเคราะห์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น ด้วยระบบการสร้างรายงานที่มีความปลอดภัยสูง ทั้งคุณและสมาชิกในทีมยังสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ตลอดเวลา

ออกแบบรายงานได้ตามต้องการ

ออกแบบและตั้งค่าการนำเสนอข้อมูลได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข้อมูลตามคุณลักษณะของข้อมูล การโอนถ่ายข้อมูล แบบผลสรุป และอื่นๆอีกมากมาย

ควบคุมการเข้าถึงและแชร์ข้อมูลตามตำแหน่งงาน

คุณสามารถตั้งค่าการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลได้ด้วยการระบุค่าตำแหน่งงานของผู้ใช้งานระบบ เพื่อควบคุมการเข้าถึงและการแชร์ข้อมูลที่มีความสำคัญ

ตั้งเวลาการสร้างรายงาน

จะเป็นรายงานแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน คุณก็สามารถตั้งค่าให้รายงานของคุณสามารถอัพเดตข้อมูลได้ตามต้องการ เพื่อส่งรายงานที่เป็นปัจจุบันที่สุดเข้ากล่องข้อความของคุณ

ใหญ่แค่ไหนก็เอาอยู่

ไม่ว่าคุณจะมีข้อมูลมหาศาลเพียบใด ระบบของเราก็สามารถช่วยคุณสร้างรายงานได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

แดชบอร์ดอันทรงพลัง
ตัดปัญหาความยุ่งเหยิงของข้อมูล ด้วยรายงานเชิงวิเคราะห์ที่ตรงจุด

กระตุ้นความสนใจของผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบุคคลด้วยการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลเชิงลึก

แดชบอร์ดการดำเนินการ

แดชบอร์ที่นำเสนอข้อมูลตามลักษณะการดำเดินงานของแต่ละฟังก์ชั่นงาน ที่ถูกออกแบบให้นำเสนอข้อมูลแบบเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการทำงาน ความถี่การเข้าใช้งานระบบ การแจ้งเตือน หรือ smart suggestions

แดชบอร์ดข้อมูลกลยุทธุ์เชิงลึก

แดชบอร์ดข้อมูลที่จะช่วยให้คุณสามารถตอบคำถามหรือข้อสงสัยสำคัญจากผู้บริหารได้ ไม่ว่าจะเป็นการลดจำนวนบุคลากร จำนวนพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน การว่าจ้างบุคลากร และอื่นๆอีกมากมาย

ออกแบบแดชบอร์ดของคุณเอง

สร้างรายงานที่สามารถอัพเดตข้อมูลได้ทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนตามต้องการ แล้วให้ระบบส่งตรงอัพเดตเข้ากล่องข้อความของคุณ

Darwinbox Data lab
มองเห็นภาพรวมของข้อมูลทั้งหมด

รวบรวมข้อมูลเชิงธุรกิจและข้อมูลบุคลากรเข้าไว้ในที่เดียวกัน เพื่อที่คุณจะได้สามารถวิเคราห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานที่คุณต้องการ เพื่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิง HR ขององค์กร

HRs

HRBPs

People Managers

Executives

Outcome-focused insights for everyone

รวบรวมข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์เรียบร้อย

ช่วยให้ผู้นำองค์กรของคุณยิงคำถามและวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างตรงจุดด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลเชิงธุรกิจ และข้อมูลบุคลากรจากหลากหลายแหล่งข้อมูลผ่าน…

Pre-built connectors (iPaaS)​

Open APIs​

Imports

ความปลอดภัย และการเข้าถึงข้อมูล

กำหนดตำแหน่งงาน หรือผู้ใช้งานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลรวมถึงควบคุมดูแลข้อมูลแต่ละลำดับได้ทั้งระดับรายงาน และระดับวิเคราะห์ ดังนั้นผู้ใช้งานแต่ละคนจะสามารถมองเห็นข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้เท่านั้น

DARWINBOX SENSE
เทคโนโลยี AI และ Smart Analytics

ลดการทำงานแบบคาดเดา และช่วยผู้นำองค์กรของคุณวิเคราห์ข้อมูลได้อย่างชาญฉลาดด้วยการทำงานของเทคโนโลยี AI เตรียมความพร้อมให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

คาดการณ์วิเคราะห์
การลดจำนวนบุคลากร
การให้คำแนะนำของระบบด้วยเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยคุณพลิกเปลี่ยนการทำงาน
คาดการณ์วิเคราะห์
การลดจำนวนบุคลากร
การให้คำแนะนำของระบบด้วยเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยคุณพลิกเปลี่ยนการทำงาน
การทำ Stack Ranking จากฐานข้อมูลทักษะ ของบุคลากรบนใบสมัครงาน หรือประวัติงาน
การทำ Smart Summaries หรือการสรุปผลข้อมูล อย่างชาญฉลาด ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึก

Resources

รู้รอบไปกับ Darwin

Report icon

รายงาน

Evolution Of People Analytics In 2021 And Beyond

Discover how top Asian Enterprises drive business growth by leveraging People Analytics to identify, attract, develop, and retain top talent.

ดาวน์โหลด

Authored by

Unmesh Lamture

Blog icon small

บทความ

8 HR Analytics Metrics You Should Track in 2022

HR analytics is becoming an essential tool in the modern employment landscape. With accurate HR analytics metrics, companies can take data backed decisions…

อ่านเพิ่มเติม

Authored by

Unmesh Lamture

Blog icon small

บทความ

8 Must-Have Features In Your HR Analytics Tool

Discover the 8 must-have features to look for when buying the HR Analytics tools for your organisation and how Darwinbox can be a good choice.

อ่านเพิ่มเติม

Authored by

Unmesh Lamture

Blog icon small

บทความ

Democratise HR Analytics To Drive Agile Decision Making

Data is the new oil. Here’s how you can leverage the power of data & analytics in HR to make faster and better business decisions.

อ่านเพิ่มเติม

Authored by

Unmesh Lamture

Blog icon small

บทความ

Leap Ahead With Cognitive Technology In HR

Read all about smarter analytics and learn what you can achieve with Darwinbox’s new analytics features from our co-founder and product head Chaitanya Peddi.

อ่านเพิ่มเติม

Authored by

Unmesh Lamture

Case Study icon

กรณีศึกษา

Kotak Life Brought HR In The Palm Of Every Employee

Discover how Kotak Life Insurance drove digital HR transformation for their 16K+ employees to take data backed decisions, faster with Darwinbox.

ดาวน์โหลด

Authored by

Unmesh Lamture

ปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริง ของพนักงานด้วย Darwinbox

ชมการทำงานของระบบ

Scroll to Top