Schedule a Demo

Request a Quote

Schedule a Demo

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

คำว่า "ยอดเยี่ยม" คือข้อปฏิบัติพื้นฐาน สำหรับเรา

เข้าใจพนักงานของคุณอย่างลึกซึ้ง พร้อมส่งเสริมให้พวกเขาพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมกับองค์กรของคุณ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จที่เป็นเลิศไปพร้อมๆกัน

Performance Management DarwinBox

Darwinbox เป็นระบบ Cloud HCM Suites สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ 1,000+ เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในเขต APAC ในปี 2023

ดาวน์โหลดเอกสารจาก Gartner

Performance Analytics Dashboard

900+

องค์กรระดับโลกสร้างวัฒนธรรม การทำงานอย่างมีประสิทธิภา ไปกับ Darwinbox

อ่านเรื่องราวจากลูกค้า

97%

เสร็จสิ้นตรงเวลา
ของรอบการปฏิบัติงาน
Times Internet Logo

90%

เข้าใช้งานระบบ พร้อม
ให้ผลตอบรับเป็นวงกว้าง
matchmove Logo

21K+

พนักงานให้การตอบรอบ
ในเวลาเพียง 2เดือน หลังเริ่มใช้งาน
STP Logo
Cure Fit Logo

Darwinbox สามารถรวบรวมผลประเมินการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นของหัวหน้างานต่อการปฏบัติงาน OKRs และบทวิเคราห์พนักงานรายบุคคลเข้าไว้บนแพลตฟอร์มเดียว ทำให้สามารถเห็นภาพรวมศักยภาพของพนักงานในองค์กรได้อย่างง่ายดาย

Ravi Gupta, People Practice Leader at CureFit
quotation icon blue small

Ravi Gupta

หัวหน้าแผนกการจัดการบุุคคลากร

quotation icon blue small

Darwinbox สามารถรวบรวมผลประเมินการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นของหัวหน้างานต่อการปฏบัติงาน OKRs และบทวิเคราห์พนักงานรายบุคคลเข้าไว้บนแพลตฟอร์มเดียว ทำให้สามารถเห็นภาพรวมศักยภาพของพนักงานในองค์กรได้อย่างง่ายดาย

Ravi Gupta, People Practice Leader at CureFit

Ravi Gupta

หัวหน้าแผนกการจัดการบุุคคลากร
Cure Fit Logo

นิยามประสิทธิภาพ ในการทำงาน อย่างเหมาะสม กับบุคลากรของคุณ

Darwinbox ทราบดีว่าแต่ละองค์กร แต่ละทีมทำงานมีลักษณะการทำงานเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการใช้งานระบบประเมินผลเพียงประเภทเดียวจึงไม่สามารถประเมินผลการทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบนแพลตฟอร์ม HCM ของ Darwimbox จึงถูกออกแบบมาให้คุณสามารถเลือกกรอบการประเมินที่เหมาะสมตามต้องการ หรือสามารถเลือกประสานหลายกรอบประเมินผลการทำงานเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผล และการทำงานให้แก่พนักงานของคุณอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
DARWINBOX
ADVANTAGE
ทุกโซลูชั่นที่คุณต้องการ เพื่อดึงประสิทธิภาพในการทำงาน ที่ดีที่สุดของพนักงานของคุณ
Engaging, Continuous and Real time icon

มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา

เข้า-ออกงานผ่านโทรศัพท์มือถือ พร้อมรับข้อคิดเห็นต่องานที่ทำแบบเรียลไทม์ ทั้งรับข่าวสารผ่านระบบเป็นประจำทุกวัน ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

Personalization icon

เพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการประเมินแบบเฉพาะ

ไม่ว่าจะเป็นกรอบการประเมินผลการทำงาน ความถี่ในการประเมินผลงาน แม้กระทั่งผู้มีสิทธิประเมินผล คุณสามารถออกแบบให้เหมาะสมได้ตามลักษณะการทำงานของพนักงานของคุณ

Intelligence icon

ความรอบรู้นำมาซึ่ง การพัฒนา

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานของคุณให้เติบโตแข็งแกร่งด้วยมุมมองการสร้างทาเลนท์สำคัญยิ่งกว่าเพียงแค่การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

ขอรับใบเสนอราคา

ชมการทำงานของระบบ

เป้าหมายองค์กร

การบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น ย่อมนำไปสู่ผลการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Darwinbox มอบโอกาสให้พนักงานของคุณได้วางแผนการทำงานของตัวเอง ควรทำอะไร เมื่อใด อย่างไร ให้บรรลุเป้าหมายในหน้าที่การทำงานที่ตั้งไว้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธุรกิจองค์กร.

เก็บรักษาข้อมูลเป้าหมายขององค์กรม ศักยภาพขององค์กร และพนักงาน รวมถึงความสามารถเฉพาะที่ควรมีตามระดับตำแหน่งงาน แผนกงานหรือระดับองค์กร พร้อมมาตราวัดศักยภาพที่แต่ละองค์กรสามารถกำหนดได้เอง.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถเลือกกรอบการประเมินได้หลากหลายตามความเหมาะสมกับลักษณะการทำงานของแต่ละทีม จากนั้นจึงแบ่งเป้าหมายขององค์กรออกเป็นเป้าหมายย่อยพร้อมระบุกิจกรรมที่จะสามารถบรรลุเป้าเหล่านั้นได้ แล้วจึงระบุมาตราวัดการประเมินให้น้ำหนักตามความสำคัญของแต่ละเป้าหมาย.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สื่อสารเป้าหมายขององค์กรสู่พนักงานทุกระดับและทุกคน จากระดับผู้บริหารสู่ระดับปฏบัติการ พร้อมรับข้อคิดเห็นจากพนักงานให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของทุกคนในองค์กร เพื่อเพิ่มมุมมองการบริหารงาน และการเติบโตทางธุรกิจ.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บันทึกความสำเร็จของเป้าหมายจากระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น CRM หรือ ระบบบริหารโครงการ และประเมินผลล่วงหน้าอัตโนมัติด้วยการให้คะแนนจากเมทริกซ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สื่อสารเพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า

ให้การพัฒนาศักยภาพการทำงาน เป็นงานที่ทำเป็นกิจวัตร ไม่ใช่การประเมินเพียงครั้งแล้วจบไป

สร้างวัฒนธรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการมอบเครื่องมือประเมินผลที่สามารถบันทึกข้อมูล สร้างและกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลของพนักงานให้แก่หัวหน้างาน ทั้งยังช่วยรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมงานอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพิ่มมิติให้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณ.

Performance checkins

ให้คุณสามารถอัพเดตการข้อเสนอแนะการทำงานได้บ่อยตามต้องการผ่านฟีเจอร์ Check-in’s พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการสื่อสาร และข้อเสนอแนะระหว่างกันแบบไม่เปิดเผยตัวตนได้อีกด้วย.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลข้อคิดเห็นในการทำงานแบบ 1ต่อ1 ไปจนถึง การเก็บข้อมูลเหตุการณ์สำคัญตลอดช่วงการทำงาน ลอคข้อมูลบนฟีเจอร์ Journals นี้จะเป็นข้อมูลประกอบเพื่อช่วยลดความลำเอียงระหว่างรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ด้วยฟีเจอร์ Feedback นี้ พนักงนของคุณสามารถให้ หรือรับข้อคิดเห็นในการทำงานจากเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะแผนก หรือระดับใดในองค์กรได้แบบเรียลไทม์ ในทุกเป้าการประเมิน และความสามารถในการทำงาน.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หลีกเลี่ยงการประเมินผลการปิบัติงานแบบลำเอียงโดยให้ผู้ร่วมงานทุกคนทั้งภายในและภายนอกทีมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแบบ 360 องศา.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Performance checkins
Personalized Accomplisment Analytics
วิเคราะห์ภาพรวมศักยภาพการทำงาน

บันทึก วิเคราห์ และนำเสนอ ภาพรวมผลการปฏิบัติงานขององค์กร

เรียนรู้ปัจจัยสำคัญในการผลักดันศักยภาพการทำงานของพนักงาน ระบุวิกฤติที่ควรได้รับการแก้ไข พร้อมทั้งมอบประสบการณ์การทำงานที่ยอดเยี่ยมให้กับพนักงานของคุณด้วยคลังข้อมูลบุคลากร.

Personalized Accomplisment Analytics

ข้อมูลสรุปแบบมุมกว้างว่า ‘ทำไม – อะไร – อย่างไร’ ของพนักงานของคุณ ด้วยเทคโนโลยี AI คุณจะสามารถระบุข้อมูลสำคัญของทาเลนท์ หรือพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการคาดการณ์ข้อมูลเชิงลึกในอนาคตได้.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ให้หัวหน้างานเข้าถึงข้อมูลพนักงานที่ต้องการได้อย่างละเอียดและเจาะลึก เพื่อให้หัวหน้างานสามารถดูแลพนักงานแต่ละคนของตนได้อย่างตรงจุดตามบริบท และหน้าที่ในการทำงานของพนักงานคนนั้นๆ.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาทาเลนท์ภายในองค์กรจากหลากหลายมิติ ด้วยเครื่องมือ ‘9 Box Metrix’ ที่จะช่วยเปรียบเทียบศักยภาพในการทำงานปัจจุบันของพนักงานเข้ากับเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานของคุณ.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด และแบ่งปันข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel, CSV, PPT หรือ PDF เพื่อลดเวลาในการนำเสนองาน และนำเวลาไปใช้กับการวางแผนดำเนินงาน.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การพัฒนาบุคลากรที่มีความโดดเด่น

สร้างทาเลนท์ ด้วยตัวคุณเอง

สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน และการเติบโตในสายงานให้กับทาเลนท์ของคุณด้วยแผนพัฒนาศักยภาพในการทำงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสร้าง และรักษาทาเลนท์ไว้ในองค์กรของคุณได้.

ส่งเสริมให้บุคลากรของคุณวางแผนสร้างอนาคตในการทำงานทั้งระยะสั้น และระยะยาวของตนเองเพื่อให้พวกเขาเติบโตในหน้าที่การงานที่ต้องการ โดยอิงจากช่องว่างทางศักยภาพที่ยังต้องการการพัฒนา.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างแผนอาชีพแบบเข้มข้นด้วยคำแนะนำคอสการเรียนรู้เพื่อช่วยเติมเต็มทักษะในการทำงานให้แก่พนักงาน เพื่อให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางอาชีพการงานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คำนวณ และจำลองการขึ้นเงินเดือนโดยคำนึงถึงงบประมาณขององค์กร ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละระดับ รวมถึงออกเอกสารค่าตอบแทนแบบอัตโนมัติ.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กำหนดตำแหน่งงานที่สำคัญภายในองค์กร ระบุ HIPO วางโปรแกรมพัฒนาและสร้างคลังทาเลนท์ที่สามารถขึ้นมาทดแทนตำแหน่งที่ขาดหายไปได้ เพื่อทำให้แน่ใจว่าจังหวะการเปลี่ยนผ่านคนทำงานจะเป็นไปได้อย่างราบรื่น.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Resources

รู้รอบไปกับ Darwin

On Demand Webinar icon

สัมมนาออนไลน์

Performance In The Post Pandemic World

Watch this on-demand webinar with Alvin Goh (Executive Director, SHRI) & Chaitanya Peddi (CoFounder, Darwinbox) on how to improve the working experience for high performers.

ดูเพิ่มเติม

45 นาที

Report icon

รายงาน

Ultimate Guide To Mastering Continuous Feedback

This white paper explores the future of performance review and why you should adopt a more innovative approach to improve employee performance, engagement and loyalty. 

ลองตอนนี้

Authored by

Unmesh Lamture

Ebook icon

อีบุ๊ก

Top Talent Practices Of Unicorns

Unique talent practices from global unicorns like Paytm, Swiggy, Tokopedia, Grab, Zappos, Inmobi etc to help design your version of Talent Management which works for your people.

ดาวน์โหลด

Authored by

Unmesh Lamture

Ebook icon

อีบุ๊ก

The Ultimate Performance Handbook

Empower your organisation with advanced talent practices of succession planning, MSF, IDP, and continuous feedback to create a high performing organization.

ดาวน์โหลด

Authored by

Unmesh Lamture

Blog icon small

บทความ

Performance Appraisal Methods to boost Work Culture

Performance appraisals are vital for any organization to help determine an employee’s contribution and acceptable remuneration for that effort. Here are 10 Proven Performance Appraisal Methods… 

อ่านเพิ่มเติม

Authored by

Unmesh Lamture

Blog icon small

บทความ

Impact of COVID-19 On Performance Appraisals

COVID-19 has changed every facet of our lives and work. With companies moving towards ‘pay-per-performance’ models, here’s the impact of COVID on performance management.

อ่านเพิ่มเติม

Authored by

Unmesh Lamture

เริ่มต้นการวางระบบ HCM อย่างถูกต้อง ด้วย Darwinbox

ชมการทำงานของระบบ

Scroll to Top