Schedule a Demo

Request a Quote

Schedule a Demo

Rewards & Recognition

หยุดทำงานที่เสียเวลา เพื่อสร้างผลงาน
ที่คุ้มค่า

พบกับระบบที่ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบาย rewards & recognition ไปตลอดกาล พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้คำชื่นชมการทำงาน และการให้รางวัลสำหรับคนทำดี เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างง่ายดาย

Rewards and Recognition DarwinBox

Darwinbox เป็นระบบ Cloud HCM Suites สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ 1,000+ เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในเขต APAC ในปี 2023

ดาวน์โหลดเอกสารจาก Gartner

Employee badges

900+

องค์กรขนาดใหญ่
สร้างความสำเร็จ
ให้เป็นไปได้ด้วย Darwinbox

อ่านเรื่องราวจากลูกค้า

110K+

คำชื่นชมการทำงาน ถูกส่งมอบ
ใฟ้กับเพื่อนร่วมงานในทุกวัน

Recognition icon

171 ล้าน+

พนักงานใช้ Employee Pulse
ในการอัพเดตความรู้สึกในแต่ละวัน

Pulse responses icon

28K+

ของพนักงานได้รับรางวัล
จากการทำงานดี

Rewards icon
Aarti Industries Limited logo

Darwinbox ช่วยผลักดันให้กระบวนการทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทั้งยังช่วยให้เราสามารถลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการการให้ผลตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรมภายในองค์กร สร้างความน่าเชื่อถือ และความพึงพอใจในหมู่พนักงาน

Manoj Sharma - CHRO Aarti Industries Limited
quotation icon blue small

Manoj Sharma

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

quotation icon blue small

Darwinbox ช่วยผลักดันให้กระบวนการทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทั้งยังช่วยให้เราสามารถลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการการให้ผลตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรมภายในองค์กร สร้างความน่าเชื่อถือ และความพึงพอใจในหมู่พนักงาน

Manoj Sharma - CHRO Aarti Industries Limited

Manoj Sharma

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Aarti Industries Limited logo
DARWINBOX
ADVANTAGE
ให้คุณตกหลุมรัก
กับวัฒนธรรมชื่นชมการทำงาน
Configurability icon yellow

การกำหนดค่า
แบบเชิงลึก

ออกแบบโครงการ ตรา และแบนเนอร์ดได้เอง เพื่อสร้างประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนแบรนด์ของคุณ ทั้งยังสามารถควบคุม มองเห็นงบประมาณและข้อจำกัดได้อย่างสมบูรณ์

Adoption icon

จำนวนผู้ใช้งานระบบ
ที่ไม่มีใครเทียบได้

สัมผัสประสบการณ์การดึงดูดการใช้งานระบบของพนักงานด้วยการให้งานระบบผ่านอุปกรณ์มือถือเป็นหลัก ให้พนักงานเข้าถึงการใช้งานได้ทุกฟังก์ชั่น ไม่ว่าจะเป็น learderboards เชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดียขององค์กร และการแจ้งเตือนการดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลาย

Abundant rewards icon

รางวัล
จำนวนมาก

ให้การชื่นชมการทำงานพิเศษ และมีความหมายด้วยตัวเลือกการแลกรางวัลจากผู้ค้าปลีกกว่า 1,500 รายใน 55+ ประเทศ ให้พนักงานสามารถแลกรับรางวัลได้กับเงินเดือน สวัสดิการ และวันลาเพิ่มเติม

ขอรับใบเสนอราคา

ชมการทำงานของระบบ

DARWINBOX ADVANTAGE

ให้คุณตกหลุมรัก กับวัฒนธรรมชื่นชมการทำงาน
Configurability icon yellow

การกำหนดค่า แบบเชิงลึก

ออกแบบโครงการ ตรา และแบนเนอร์ดได้เอง เพื่อสร้างประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนแบรนด์ของคุณ ทั้งยังสามารถควบคุม มองเห็นงบประมาณและข้อจำกัดได้อย่างสมบูรณ์

Adoption icon

จำนวนผู้ใช้งานระบบ ที่ไม่มีใครเทียบได้

สัมผัสประสบการณ์การดึงดูดการใช้งานระบบของพนักงานด้วยการให้งานระบบผ่านอุปกรณ์มือถือเป็นหลัก ให้พนักงานเข้าถึงการใช้งานได้ทุกฟังก์ชั่น ไม่ว่าจะเป็น learderboards เชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดียขององค์กร และการแจ้งเตือนการดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลาย

Abundant rewards icon

รางวัล จำนวนมาก

ให้การชื่นชมการทำงานพิเศษ และมีความหมายด้วยตัวเลือกการแลกรางวัลจากผู้ค้าปลีกกว่า 1,500 รายใน 55+ ประเทศ ให้พนักงานสามารถแลกรับรางวัลได้กับเงินเดือน สวัสดิการ และวันลาเพิ่มเติม

ขอรับใบเสนอราคา

ชมการทำงานของระบบ

CONFIGURATION

ใช้งานระบบอย่างรวดเร็ว และกำหนดค่าอย่างง่ายดาย

ให้คุณสามารถสร้างโครงการการรับรู้ และชื่นชมการทำงานดีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กรของคุณ ที่คุณสามารถกำหนดค่าได้เองในทุกขั้นตอน

ระบบจาก Darwinbox อนุญาตให้คุณสามารถสร้างโครงการ Rewards & Recognition ที่เป็ยเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กรได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้โครงการตอบโจทย์ลักษณะของพนักงาน สถานที่ทำงาน และนโยบายขององค์กรสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแบนเนอร์ ตรารางวัล ฯลฯ

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ในขณะที่บทบาทของแอดมินคือการติดตั้ง และติดตามกระบวนการของโครงการในระดับองค์กร หัวหน้างานก็มีหน้าที่ในการดูแลความสำเร็จของการใช้งานโครงการเฉาะส่วนทีมของตน

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

BUDGET MANAGEMENT

ลดความขัดแย้งทางการเงิน

คุณสามารถควบคุมงบประมาณต่อโครงการได้โดยการวางแผน วิเคราะห์การใช้งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณอัตโนมัติ การจัดสรรงบประมาณตามสัดส่วน และอื่นๆ อีกมากมาย

ให้คุณสามารถจัดสรรงบประมาณได้ล่วหน้าตามแต่ละประเทศ โดยสามารถระบุจำนวนงบประมาณ และบุคคลที่คุณต้องการจัดสรรงบประมาณให้ได้อีกด้วย

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โดยคุณสามารถกำหนดจำนวนจำกัดของการให้คะแนนคำชื่นชม รวมไปถึงจำนวนคะแนนสูงสุดที่ให้ได้ต่อโครงการ ต่อหนึ่งผู้ใช้งาน เพื่อให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีการใช้งานงบประมาณอย่างถูกต้อง

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบสามารถรายงานการติดตามกระบวนการของโครงการ และการใช้งานงบประมาณบนรายงานหน้าเดียว ให้คุณ รวมไปถึงผู้บริหารได้สามารถมองเห็นข้อมูลสรุปประวัติการใช้งานงบประมาณได้อย่างง่ายดาย

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

REWARD PROGRAMS

ฉลองทุกความสำเร็จไม่ว่าเล็กหรือใหญ่

ส่งเสริมวัฒนธรรมการยกย่องความสำเร็จในการทำงานขององคกร และเพื่อนร่วมทีม ให้พนักงานของคุณได้ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จไปพร้อมๆกัน

ใช้งานโครงการแบบเฉพาะทีมทำงานหรือสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการชื่นชมการทำงานระหว่างให้เพื่อนร่วมงานที่ทำงานใหล้ชิดกัน

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การมอบคำชื่นชม และให้รางวัลแบบ 360° เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการให้คำชื่นชมและมอบรางวัลให้แก่เพื่อนร่วมงานในองค์กรแม้ไม่รู้จักใกล้ชิดกัน

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้กับพนักงานของคุณ โดยการให้รางวัลแบบอัตโนมัติสำหรับโอกาสพิเศษ เช่น วันครบรอบ วันเกิด ฯลฯ

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ADOPTION

ให้วัฒนธรรมชื่นชมการทำงาน กลายเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรคุณ

เพื่อให้การมอบคำชม และรางวัลเป็นไปได้ง่ายขึ้นในทุกที่ และทุกเวลา เราจึงนำเสนอการใช้งานระบบผ่านอุปกรณืมือือให้พนักงานของคุณสามารถให้การชื่นชมเพื่อนร่วมงานของพวกเขาได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

สร้างแรงบันดาลใจร่วมกันด้วยตรารางวัลแบบเกม และการแข่งขันบน leaderboards รวมไปถึงการอัพเดตความเคลื่อนไหวบนเครือข่ายโซเชียลขององค์กร – Vibe

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ด้วยแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมทุกฟังก์ชั่นการใช้งานระบบไว้บนมือถือ การแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล, Whatsapp, Slack และ teams ด้วยการเชื่อมต่อระบบที่ไม่มีสะดุดบนทุกขั้นตอนการทำงานของพนักงาน

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

REDEMPTION

ชื่นชมได้ง่ายๆ และรับรางวัลง่ายยิ่งกว่า

ทำให้การแลกรับรางวัลเป็นเรื่องที่สนุก ทรงพลัง และสร้างารรการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ระบบของเราได้นำเสนอของรางวัลจากผู้จัดจำหน่ายที่หลากหลาย เพื่อนำเสนอของรางวัลที่เหมาะสมสำหรับพนักงานของคุณ ในขณะเดียวกันก็เชื่อต่อระบบของเรากับทุกระบบในองค์กรของคุณ

ให้พนักงานของคุณสามารถแลกรับรางวัลได้กับเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายทั้งในระดับสากล และผู้จัดจำหน่ายท้องถิ่นกว่า 1,500 ราย ใน 55 ประเทศ กับสินค้าหลากหลายรายการ

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เชื่อมต่อระบบเข้ากับโมดูล HRMS อื่นๆ เพื่อปลดล็อกขั้นตอนการทำงานที่พร้อมใช้งานทันที ซึ่งช่วยให้พนักงานของคุณเลือกแลกรับรางวัลเป็นเงินสด หรือวันลาก็ได้

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Resources

รู้รอบไปกับ Darwin

Case Study icon

กรณีศึกษา

Creating A Happy Tribe At Aarti Industries

Here’s how Aarti Industries championed a culture of recognition with a winning digital rewards strategy across employees of all cadres – corporate to contractors across their facilities.

Ebook icon

อีบุ๊ค

The Ultimate Guide To Building A Successful Rewards Program

Answer your questions on how to build a culture of recognition, how to make rewards relevant for today’s employees and case studies on the most successful reward programs we have seen.

Product Video icon

วีดีโอผลิตภัณฑ์

Darwinbox’s Truly Integrated RnR Platform

Make recognition second nature for your teams using Darwinbox’s integrated RnR platform – Configure, Launch, Reward and Redeem from one single platform. Yes, it’s that simple! 

Template icon

เทมเพลท

The Rewards & Recognition Starter Kit

To help you create a winning culture at your org and promote your organisational values, here are a few program templates that are easy to set up, interactive, and fit any team size!

Blog icon small

บทความ

20 Rewards & Recognition Ideas Your Employees Will Love

Gestures of employee recognition, no mater how small or big, go a long way. Get started with easy-to-implement RnR ideas which can help you create a great place for people to work at. 

Case Study icon

กรณีศึกษา

Creating An Interactive RnR Program At InCred

Here’s how InCred developed an interactive RnR Program for its 700+ hybrid workforce in order to increase employee engagement and productivity with Darwinbox’s comprehensive RnR Platform.

ฉลองทุกความสำเร็จไม่ว่าเล็ก
หรือใหญ่ด้วย Darwinbox

ชมการทำงานของระบบ

Scroll to Top