Schedule a Demo

Request a Quote

Schedule a Demo

ระบบร้องขอการเดินทางและค่าใช้จ่าย

ความคุมการเบิกจ่าย
ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ด้วย Travel & Expense ระบบร้องขอการเดินทางและค่าใช้จ่ายจาก Darwinbox ซึ่งช่วยจัดการค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ จะช่วยให้การเดินทางเพื่อการทำงานของคุณเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มประสบการณ์การทำงานที่ดีให้แก่พนักงานของคุณ ผ่านการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

Darwinbox เป็นระบบ Cloud HCM Suites สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ 1,000+ เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในเขต APAC ในปี 2023

ดาวน์โหลดเอกสารจาก Gartner

ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรระดับโลก
ที่ตอบโจทย์ความต้องการการร้องขอการเดินทางและค่าใช้จ่าย

ระบบร้องขอการเดินทางและค่าใช้จ่ายของ Darwinbox ช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการการร้องขอของพนักงานได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว ทั้งยังสามารถช่วยให้ขั้นตอนการร้องขอและอนุมัติเป็นไปได้อย่างสะดวกราบรื่น และตรวจสอบได้ตลอดเวลา ทำให้ Rupeek สามารถความคุมบริหารการเบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากระบบ เราสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน ซึ่งช่วยให้ทั้งประหยัดเวลา และงบประมาณ

Dharmaprakash Duraisamy

People & Culture at Rupeek

รับชมการทำงานของดาร์วินบ็อกซ์ได้เลย!

DARWINBOX ADVANTAGE

ทั้งสะดวกสบายและหมดกังวลเรื่อง
การปฏิบัติตามกฏข้อบังคับผ่านระเดียวเท่านั้น
Configurability icon

ทำงานอย่างง่ายดายด้วย Mobile-First EX

EX ที่ใช้งานได้อย่างง่ายดายผ่านการเชื่อมต่อระบบเข้ากับ MS Teams, WhatsApp และระบบอื่นๆอีกมากมาย

Tailor-made Icon

เชื่อมต่อทุกระบบในองค์กร

ให้คุณสามารถจัดการจองการเดินทางและที่พักได้ตามต้องการ ทั้งยังสามารถกำหนดประเภทแผนการเดินทางทางธุรกิจได้อย่างง่ายดาย

เชื่อมต่อทุกระบบในองค์กร

ด้วยการเชื่อมต่อ API ที่แข็งแกร่งและสามารถทำได้ง่าย ทำให้เราหมดปัญหาการเชื่อมต่อระบบรวมถึงการไหลข้อมูลภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็น ระบบ ERP หรือ CRM ก็ตาม

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ด้วยการเข้ารหัสข้อมูล การปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อบังคับ GDPR และการกำหนดชั้นการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ ทำให้คุณสามารถมั่นใจว่าข้อมูลของคุณบนระบบ Darinbox จะมีระดับการรักษาความปลอดภัยสูงสุด

เชื่อมต่อข้อมูลภายใน

เชื่อมต่อข้อมูลภายในองค์กรแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเดินทาง การเบิกจ่าย เงินเดือน หรือการเข้างาน

ขอรับใบเสนอราคา

ชมการทำงานของระบบ

นโยบายและกระบวนการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ

ปรับแต่งระบบเพื่อตอบโจท์ ทุกความต้องการทางธุรกิจ ได้อย่างง่ายดาย

 พูดคุยกับ Darwin!

นโยบายที่สามารถกำหนดและปรับเปลี่ยนได้ตามกลุ่มผู้ใช้งาน

สามารถอนุมัติค่าใช้จ่ายได้ตามขั้นตอน หรือเป็นกรณีพิเศษได้ด้วย SLAs และ Escalations

สามารถปรับแต่งขั้นตอนการอนุมัติค่าใช้จ่ายได้ตามนโยบายดูแลพนักงานตามเพศสถานะ

ปรับนโยบายตามประเทศท้องถิ่นสำหรับพนักงานทั่วโลก

การควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณ

ควบคุมและจัดทำ
งบประมาณให้ดียิ่งขึ้น

 พูดคุยกับ Darwin!

จัดทำงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่ายก่อนที่จะเกิดขึ้น

แจ้งเตือนพนักงานเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกินกำหนด

การใช้งาน SLAs และ Escalations ในทุกขั้นตอนการอนุมัติ

ปรับงบประมาณตามบริบทค่าเงินท้องถิ่น

Superior EX

ปรับแต่งได้ตามต้องการ
เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน

Darwinbox’s 

 พูดคุยกับ Darwin!

Darwinbox’s 

พนักงานสามารถจองกการเดินทาง ปรับเปลี่ยน ยกเลิก และอนุมัติรายการได้ด้วยตนเอง

Mobile-first รวมบริการของ HR ไว้บนแอพพิเคชั่นเดียว

ติดตามค่าใช้จ่ายต่อระยะการเดินทางได้ด้วย GPS และ Google Map

บันทึกค่าใช้จ่ายบนระบบได้อัตโนมัติด้วย OCR และ ปลั๊กอินระบบ

การป้องกันการฉ้อโกง

ป้องกันวันนี้ เพื่ออนาคต ที่ไร้กังวล

 พูดคุยกับ Darwin!

ตรวจติดตามรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย

ตรวจสอบค่าใช้จ่ายซ้ำก่อนการส่งข้อมูล

ตรวจสอบการเบิกเคลมซ้ำ

อนุมัติค่าใช้จ่ายการเดินทางและโครงการล่วงหน้า

การเสนอรายงานและการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้
ได้จริงเพื่อช่วยในการควบคุมงบประมาณ

 พูดคุยกับ Darwin!

เชื่อมต่อเข้ากับเฟรมเวิร์ครายงานแบบเรียลไทม์

การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงกับงบประมาณที่กำหนดเพื่อการบรหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง

แดชบอร์ดสำหรับหัวหน้างานที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่จัดเก็บและแสดงผลตามประเภทที่ต้องการไว้ในที่เดียว

Resources

รู้รอบไปกับ Darwin

สัมมนาออนไลน์

Leveraging technology to save cost while ensuring great EX

An interactive webinar where NPCI, Chief of Finance Mr. Rupesh Acharya, sheds light on technology can be leveraged to save cost without compromising on EX

ดูเพิ่มเติม

60 นาที

การคำนวณ ROI

Try the Expense ROI Calculator by Darwinbox

Find out how much your company could potentially save with Darwinbox’s Expense Management Solution. Try our ROI Calculator now.

ทดลองใช้งาน

Case Study icon

กรณีศึกษา

Rupeek built a gold-standard Travel & Expense process

Explore how Rupeek built efficient T&E processes, achieving a 66% reduction in expense processing time, & high employee adoption at the same time.

ดาวน์โหลด

Blog icon small

บทความ

The Ultimate Guide To Statutory Compliance

Are you a 100% compliant organization? Find out the travel, expense and payroll compliances you may not be adhering to with this guide.

อ่านเพิ่มเติม

Blog icon small

บทความ

Setting up a seamless Travel & Expense System

Is your T&E system prepared to keep up with the rising business travel? Learn how to level up your T&E system, and the must-have features in a T&E enterprise product. 

อ่านเพิ่มเติม

Ebook icon

อีบุ๊ค

Rethink Your T&E Strategy With Smarter Technology

T&E done right can prevent major cost leakages and save you millions. Learn how to identify when your T&E strategy is failing and solutions to make it work.

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการค่าใช้จ่ายขนาดใหญ่ของคุณ ควรได้รับความสำคัญ

ชมการทำงานของระบบ

Scroll to Top