Schedule a Demo

Request a Quote

Schedule a Demo

POST-HIRE TALENT MANAGEMENT

บริหารจัดการพนักงานของคุณ
โดยเอาพวกเขาเป็นศูนย์กลาง

สร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีในองค์กรอย่างที่พนักงานของคุณสมควรได้รับ จัดหาผู้นำบุคลากรเพื่อพัฒนาและดึงดูดบุคลากรคุณภาพสูงมาเข้าร่วมกับองค์กรของคุณ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นสู่ความก้าวหน้า พร้อมสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งทรงพลังเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรที่ยอดเยี่ยม

DarwinBox App screen
เทคโนโลยี HR ที่ช่วย ให้ธุรกิจองค์กรของคุณ รุดหน้าได้ในระยะเวลา อันสั้น

33%

ของระยะเวลาการเรียนรู้ลดลงช่วยให้พนักงานสนใจการอบรมยิ่งขึ้น

90%

เข้าใช้งานระบบผ่านมือถือเป็นหลัก

70%

ของพนักงานเริ่มวางเป้าหมายการทำงานในเวลาเพียง 1เดือน

DARWINBOX ADVANTAGE

ระบบบริหารงานทาเลนท์ครบวงจร
เพียงหนึ่งเดียวที่ทุกองค์กรมองหา

บริหารจัดการทาเลนท์แบบครบวงจร

ระบบบริหารจัดการบุคลากรที่เชื่อต่อข้อมูลและการทำงานแบบครบวงจร ซึ่งช่วยริหารจัดการทาเลนท์ของคุณตามเป้าหมายทางธุรกิจององค์กร

แผนภาพทักษะ ด้วยเทคโนโลยี AI

สร้างแผนภาพทักษะบน Graph DB ต้นแบบของการทำ Skill Ontology ที่ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

บริหารจัดการผลการปฏิบัติงานผ่านมือถือ

ช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการรวบฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและเพิ่มระสิทธิภาพการทำงานให้แก่พนักงานมาไว้บนมือถือ ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

วิเคราะห์และติดตามผลระดับองค์กร

สามารถระบุทาเลนท์ หรือผู้สืบทอดตำแหน่งงานได้อย่างง่ายดายผ่านการติดตามผลประเมินการปฏิบัติงานและทักษะการทำงานบนข้อมูลประวัติของบุคลากร

ขอรับใบเสนอราคา

ชมการทำงานของระบบ

ปลูกฝังทักษะการทำงานที่
ใจกลางการบริหารงานทาเลนท์

Skills Ontology

ใช้ประโยขน์จากคลังข้อมูลทักษะกว่า 32,000 รายการใน 38 อุตสาหกรรมรอบโลก

แผนภาพทักษะ ด้วยเทคโนโลยี AI

ช่วยคุณค้นหาความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่าง บทบาทหน้าที่ ตำแหน่งงาน กับทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สร้างทาเลนท์ภายในองค์กร

พัฒนา และสนับสนุนทาเลนท์ของคุณเชิงรุก เพื่อสร้างการเรียนรู้และมอบโอกาสทางการงานที่เหมาะสม

พัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากร

เข้าใจช่องว่างทักษะของพนักงานที่ขาดหายกับทักษะที่กำลังมองหาจากการจ้างงานบุคลากรใหม่ เพื่อค้นหาทาเลนท์ที่เหมาะสมสำหรับองค์กร

สร้างทักษะที่เหมาะสม

ปรับเปลี่ยนทักษะให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุกิจ หรือเป้าหมายองค์กร กำหนดทักษะใหม่ๆพร้อมระดับของทักษะนั้นๆตามบทบาทหน้าที่การทำงาน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบทักษะ

ขับเคลื่อนแผนการ สร้างทาเลนท์ บนพื้นฐานที่มั่นคง

สร้างคลัง และระดับของทักษะที่รงตามความต้องการขององค์กร ด้วยตัวบ่งชี้ความสามารถของพนักงานที่ครอบคลุม.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กำหนดบทบาทหน้าที่การทำงานที่เหมาะสมโดยจับคู่ข้อมูล ทักษะที่ต้องการเข้ากับ ความสามารถในการทำงาน และขอบเขตการทำงาน.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าถึงข้อมูลของทาเลนท์ที่คลอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการบุคคลากรตามต้องการในหน้าเดียว.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เตรียมตัวสร้าง ซื้อหรือเช่าใช้กรอบกระบวนการบริหารงานทาเลนท์เพื่อพร้อมรับกับความต้องการของบุคคลากร.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างโอกาส ให้ทาเลนท์ ของคุณ

ค้นหาทาเลนท์ที่ใช่ด้วยเครื่องมือค้นหาที่จะช่วยคัดกรองผู้สมัครตามทักษะ ประสิทธิภาพการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน และเกณฑ์การค้นหาอีกมากมายตามที่คุณระบุ.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหา และระบุตัวทาเลนท์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโอกาสงานภายในองค์กร ในขณะเดียวกัน ระบบยังสามารถนำเสนอโอกาสงาน และตำแหน่งที่ว่างภายในองค์กรให้กับทาเลนท์ตามทักษะที่แต่ละคนมีอยู่ได้เช่นกัน.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ระบุตำแหน่งงานสำคัญที่ต้องการบุคคลากรมาทดแทน พร้อมเกณฑ์ทักษะและความสามารถสำหรับตำแหน่งงานนั้นๆ ในขณะเดียวกันระบบยังสามารถค้นหาและระบุตัวบุคคลากรที่มีความเป็นไปได้สูงเพื่อมาทดแทนตำแหน่งนั้นๆได้อีกด้วย.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มโอกาส การสร้างทาเลนท์ ภายในองค์กร

เลือกเครื่องมือการบริหารประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรได้ตามต้องการ หรือรวมเครื่องมือหลายเครื่องมือเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น MBO, OKRs หรือ PP กำหมดเป้าหมายขององค์กรตามที่เหมาะสมแล้วประกาศใช้ร่วมกันทั้งองค์กร.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบทบทวนประสิทธิภาพการทำงานได้จากหลากหลายมุมมองตามต้องการ พร้อมประเมินเป้าหมายองค์กร ความสามารถ ศักยภาพ และคำนวฯผลคะแนนได้โดยอัตโนมัติ.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินประสิทธภาพและศักยภาพการทำงานบนระบบเพื่อให้แน่ใจว่าการประเมินเป็นไปอย่างยุติธรรม และให้คะแนนเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานขององค์กร.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พนักงานสามารถเรียกขอ และให้คำแนะนำติชมในการทำงานได้ตลอดเวลาผ่านมือถือ หรือบนเว็บไซต์ ทั้งยังสามารถติดตามบันทึกบทสนทนา ข้อเสนอแนะ รวมถึงร้องขอการ check-ins ตามเป้าหมายได้อีกด้วย.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลดความลำเอียงในการประเมินผลการทำงานด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา ด้วยการรับข้อคิดเห็น คำติชมในการทำงานจากเพื่อนร่วมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่สูง หรือต่ำกว่า ภายในหรือภายนอกแผนก รวมถึงหัวหน้างานโดยตรง.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง และจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม

ประเมินรายได้ประจำปี และรายได้ส่วนอื่นได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงประเมินการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถการทำงาน ตามแผนการจ่ายค่าตอบแทนขององค์กร.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริหารจัดการผลตอบแทนจูงใจพนักงานทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงแผนการรักษาพนักงานคุณภาพสูงไว้กับองค์กร.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อช่วยการตัดสินใจเรื่องค่าตอบแทนพนักงานที่ดีขึ้น พร้อมทั้งวิเคราะห์ และแก้ไขส่วนต่างของค่าตอบแทน ออกแบบ จำลอง และประกาศแผนการให้โบนัสประจำปีเพื่อกระตุ้นประสิทธภาพการทำงานของพนักงานเพื่อความเติบโตขององค์กร.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบ HCM ของ Darwinbox สามารถช่วยคุณจำลองแผนค่าตอบแทนพนักงานหลากหลายรูปแบบเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบเชิงงบประมาณ คุณสามารถเลือกปรับแผนตามที่ระบบคำนวณคาดการณ์ เพื่อจัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับองค์กรของคุณ.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ให้พนักงานของคุณสามารถเห็นภาพรวมค่าตอบแทนการทำงานที่ได้รับอย่างชัดเจน ทั้งเงินเดือน สวัสดิการประจำปี และค่าตอบแทนอื่นๆ.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่มุ่งเน้น สู่ความก้าวหน้า

ช่วยพนักงานของคุณให้เห็นภาพลำดับขั้นความก้าวหน้าทางอาชีพการทำงาน ทั้งช่วยให้พวกเขาวางแผนความก้าวหน้าภายในองค์กร.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วยให้พนักงานของคุณมองเห็นช่องว่างทางทักษะ และความสามารถเชิงการทำงานที่จำเป็นต้องมี เพื่อบรรลุเป้าหมายในอาชีพที่พวกเขาวางไว้.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กระตุ้นให้พนักงานเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของตนเองและบรรลุเป้าหมายทางอาชีพที่ต้องการด้วยการจัดทำแผนพัฒนาการทำงานของตนเอง.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเรียนรู้เพื่อพัฒนา ทักษะการทำงานระดับสูง

ระบุแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผ่านการแนะนำของระบบ ที่เชื่อมต่อเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาการทำงานของบุคลากร ตามช่องว่างทางทักษะที่พึงมีแบบรายบุคคล.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เชื่อมต่อระบบเข้ากับระบบ LMS เพื่อช่วยยกระดับทักษะตามบริบท และหน้าที่การทำงาน.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คอสการเรียนรู้ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่พนักงานของคุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามผลความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของพนักงานแบบรายบุคคล หรือผ่านทางคลังทาเลนท์เพื่อดำเนินการพัฒนาขั้นถัดไป.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วางแผนเพื่อคลังทางเลนท์ และผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ในอนาคต

ระบุและจัดกลุ่มประเภททาเลนท์ตามกลุ่มคุณสมบัติที่องค์กรกำลังมองหา เพื่อบริหารจัดการทาเลนท์ตามคุณสมบัติเฉพาะตัวและสร้างคลังผู้นำลำดับถัดไป.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลดความเสี่ยงทางด้านบุคคลากรด้วยการระบุ และพัฒนาบุคคลากรผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อองค์กร.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบ ติดตาม และเปรียบเทียบความก้าวหน้าของทาเลนท์ เพื่อวางแผนการพัฒนาของพวกเขา.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เสริมเกราะข้อมูลเชิงลึก เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น

Smart Sumaries พร้อมแดชบอร์ดแสดงผลข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้งานต่อได้จริง.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แดชบอร์ดที่แสดงข้อมูลการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างครอบคลุม ทั้งยังสามารถระบุตัวเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งพร้อมความสามารถ ความพร้อมในการเข้ารับตำแหน่ง และความก้าวหน้าทางการทำงานของพวกเขาอีกด้วย.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิเคราะห์ช่องว่างทางทักษะและความสามาถ รวมถึงแผนเพื่อพัฒนาช่องว่างนั้นๆของกลุ่มทาเลนท์ในองค์กร ทั้งยังบอกคะแนนระดับการมีส่วนร่วมกับองค์กร รวมถึงพนักงานที่มีคะแนนความเสี่ยงการมีส่วนร่วมสูงเพื่อดำเนินการเข้าถึงพนักงานรายนั้นๆอย่างเหมาะสม.

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Resources

รู้รอบไปกับ Darwin

Ebook icon

อีบุ๊ค

Top Talent Practices Of Global Unicorns

Unique talent practices from global unicorns like Paytm, Swiggy, Tokopedia, Grab, Zappos, Inmobi etc to help design your version of Talent Management which works for your people.

ดาวน์โหลด

Authored by

Unmesh Lamture

Case Study icon

กรณีศึกษา

Aarti Industries On Creating A Culture Of Recognition

Aarti Industries managed to foster a culture that resonates with their organisational values and ensures the right encouragement for their workforce at the right time.

ดาวน์โหลด

Authored by

Unmesh Lamture

Ebook icon

อีบุ๊ค

The Ultimate Performance Management Handbook

Empower your organisation with advanced talent practices of succession planning, MSF, IDP, and continuous feedback to create a high performing organization.

ดาวน์โหลด

Authored by

Unmesh Lamture

Case Study icon

กรณีศึกษา

How Quick Heal Leveraged OKR's On Darwinbox

Quick Heal aligned 1000+ employees with org-wide OKR’s achieving transparency in goal setting, 70% mobile adoption and a drastic shift in culture within just 1 year. 

ดาวน์โหลด

Authored by

Unmesh Lamture

Ebook icon

อีบุ๊ค

The Guide To Mastering Continuous Feedback

Find out the future of talent review and why you should adopt a more innovative and continuous approach to improve employee performance, engagement, and loyalty.

ดาวน์โหลด

Authored by

Unmesh Lamture

Blog icon small

บทความ

Building A Game-Changing Talent Management Strategy

Talent management strategies should focus on gaining a deep understanding of employees and regarding the workforce as a value driver. Here’s how you can build a great strategy…

อ่านเพิ่มเติม

Authored by

Unmesh Lamture

ปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริง ของพนักงานด้วย Darwinbox

ชมการทำงานของระบบ

Scroll to Top